کانون علمی فرهنگی سراج

مسجد جامع هادی شهر

کانون علمی فرهنگی سراج

کانون علمی فرهنگی سـراج ،مسجد جامـع هـادی شـهـر
اطلاعات بیشتر در قسمت (درباره مجموعه سراج)

فعالیت های کانون
کانون علمی فرهنگی سراج ،مسجد جامع هادی شهر
بــرگـزار کننده کــلاس هــای آمــوزش قــرآن و احــکــام
در کنار کلاس هـای دروس پایه مدرسه و جلسات ورزشی و تفریحی
(فـوتبال،تنیس روی میز،فوتبالدستی،استـخـر، اردوهای داخل و خـارج اسـتـان و...)
|ویژه دانش آموزان پایه پنجم تا نهم|
.
کانال تلگرام مجموعه:
telegram.me/seraj_92
.
تلفن تماس:
0911-811-1836